Avföra Från Dagordningen — synonymer

1. avföra från dagordningen (Verb)

6 synonymer
avföra ur handlingarna avsluta slutbehandla spela till slut utagera överspela