Liknande Ord

Avsägelse — synonymer

1. avsägelse (Noun)

16 synonymer
Demission abdikation anmälan om förhinder annullering avgång avsked avskedsansökan avstående från avsvärjande frånträde kancellering lämnande nedläggande sorti uppgivande av återbud