Begära Besked — synonymer

1. begära besked (Verb)

6 synonymer
ansätta avfordra förklaring interpellera konsultera ställa inpassfråga fråga ställa öppen fråga