Begreppsmässig — synonymer

1. begreppsmässig (a)

14 synonymer
abstrakt allmän djupsinnig dunkel imaginär innehållsfattig konstruerad ogripbar opåtaglig oåskådlig substanslös svårfattlig teoretisk verklighetsfrämmande