Bekräftande — synonymer

1. bekräftande (a)

4 synonymer
Positiv affirmativ jakande samtyckande