Liknande Ord
Felstavning
bbeskrivning, beeskrivning, besckrivning, bescrivning, beskkrivning, beskriivniing, beskrivinng, beskrivmimg, beskrivnin, beskrivningg, beskrivnnig, beskrivnninng, beskrivvning, beskrrivning, besskrivning, bezkrivning, eskrivning

Beskrivning — synonymer

1. beskrivning (Noun)

40 synonymer
Bild Formel Ordination Protokoll Referat anvisning berättelse bruksanvisning deskription exposé framställning förteckning innehållsredogörelse karakteristik krönika medikation passage porträtt preskription rapport • • •