Beställd — synonymer

1. beställd (a)

9 synonymer
abonnerad besatt ockuperad reserverad tillsatt tingad upptagen uthyrd vikt