Förgrund — synonymer

1. förgrund (a)

5 synonymer
aktuell dominerande i första ledet i rampljuset uppmärksammad

2. förgrund (Noun)

3 synonymer
längst fram närmast proscenium