Förkortning — synonymer

1. förkortning (Noun)

11 synonymer
Exempel Kontraktion Reduktion abbreviation belägg citat ellips excerpt initialer sammandrag sammanfattning