Förkrossa — synonymer

1. förkrossa (Verb)

27 synonymer
bli ngn övermäktig frappera förinta förlöjliga förstumma förtära föröda gripa grusa gå illa åt göra djupt ångerfull göra maktlös jämna med marken lägga i ruiner nedgöra nedsabla nedslå påverka rasera ruinera • • •