Försorg — synonymer

1. försorg (Noun)

24 synonymer
Inspektion ans behandling beskydd besörjande bibehållande eftersyn fostran förvaring kontroll ombesörjande omsorg omtanke omvårdnad skydd skötsel tillsyn underhåll uppsikt vakt • • •