Resursfördelning — synonymer

1. resursfördelning (Noun)

2 synonymer
allokering anslag