ädelt Sinnelag — inte tillräckligt med information, vi jobbar på det.