Felstavning
a mgms vagmar, a nggns vaggnar, a ngns vagna, a ngns vagnaar, a ngns vagnarr, a ngns vvagnar, a ngnss vagnar, a ngnz vagnar, a nngnns vagnnar, ngns vagnar

A Ngns Vagnar — inte tillräckligt med information, vi jobbar på det.