Liknande Ord
Felstavning
aabdikeraa, abbdikera, abddikera, abdicera, abdickera, abdiikera, abdikeera, abdiker, abdikerra, abdikkera, bdikera

Abdikera — synonymer

1. abdikera (Verb)

28 synonymer
abandonnera avgå avgå från avhända sig avhända sig makten avstå avstå från avsäga sig avträda cedera demissionera efterskänka frånsäga sig tronen frånträda försaka göra sig av med nedlägga sitt ämbete offra saka • • •