Felstavning
abberopa som stod, abeeropa som stod, aberoopa soom stod, aberopa som sto, aberopa som stodd, aberopa som sttod, aberopa som tsod, aberopa somm stod, aberopa son stod, aberopa ssom sstod, aberopa zom ztod, aberopaa som stod, aberoppa som stod, aberpoa som stod, aberropa som stod, beropa som stod

Aberopa Som Stod — inte tillräckligt med information, vi jobbar på det.