Liknande Ord
Felstavning
aabraaderaa, abbradera, abraddera, abradeera, abrader, abrraderra, bradera

Abradera — synonymer

1. abradera (Verb)

12 synonymer
erodera fräta förbruka förslita gnida nöta skamfila skava skrubba sönderskrapa tunnslita tära på