Liknande Ord
Felstavning
aabrogeraa, abbrogera, abrogeera, abroger, abroggera, abroogera, abrrogerra, brogera

Abrogera — synonymer

1. abrogera (Verb)

17 synonymer
annullera avbryta avlysa avlägsna avskaffa borttaga eliminera förklara ogiltig göra ogjord göra slut på kancellera kassera slopa undanröja upphäva upplösa återkalla