Absolut Värde — synonymer

1. absolut värde (Noun)

8 synonymer
byggelement enhet enhetsmått grundmått modul måttenhet måttstock standard