Felstavning
aabsorptionsformagaa, abbsorptionsformaga, absoorptioonsformaga, absorpptionsformaga, absorptiionsformaga, absorptiomsformaga, absorptionnsformaga, absorptionsfformaga, absorptionsformag, absorptionsformagga, absorptionsformmaga, absorptionsfornaga, absorptionsphormaga, absorptoinsformaga, absorpttionsformaga, absorrptionsforrmaga, abssorptionssformaga, abzorptionzformaga, bsorptionsformaga

Absorptionsformaga — inte tillräckligt med information, vi jobbar på det.