Liknande Ord
Felstavning
aabstinens, abbstinens, absstinenss, abstiinens, abstimems, abstineens, abstinen, abstinnenns, abstniens, absttinens, abtsinens, abztinenz, bstinens

Abstinens — synonymer

1. abstinens (Noun)

5 synonymer
absolutism asketism avhållsamhet nykterhet renlevnad