Acceptera Sitt öde — synonymer

1. acceptera sitt öde (Verb)

10 synonymer
avstå från bära med fattning foga sig i försaka ge avkall på ge sig till tåls ge upp göra avkall på resignera underkasta sig