Felstavning
accel, acckel, acke, ackeel, ackell, ackkel, akel, akkel, ckel

Ackel — inte tillräckligt med information, vi jobbar på det.