Affärsgren — synonymer

1. affärsgren (Noun)

9 synonymer
bransch fack gebit industrigren näring näringsgren område specialitet yrke