Affärsmässig — synonymer

1. affärsmässig (a)

11 synonymer
besinningsfull ekonomisk nykter objektiv realistisk saklig sansad seriös solid som håller sig till ämnet strikt