Affärsman — synonymer

1. affärsman (Noun)

12 synonymer
bankir butiksinnehavare börsombud ekonom finansman fondkommissionär försäljare handelsidkare handlande inköpare köpman mäklare