Affärsställning — synonymer

1. affärsställning (Noun)

21 synonym
Kapital Konjunktur affärsläge affärsutsikter ekonomi finanser finansiering förmögenhet förmögenhetsvillkor marknadsläge medel pengar prisnivå resurser soliditet tider tidsläge tillgodohavanden tillgång tillgångar • • •