Affärsvärde — synonymer

1. affärsvärde (Noun)

4 synonymer
firmavärde goodwill kundkretsvärde övervärde