Liknande Ord
Felstavning
aabstinent, abbstinent, absstinent, abstiinent, abstimemt, abstineent, abstinen, abstinnennt, abstnient, absttinentt, abtsinent, abztinent, bstinent

Abstinent — synonymer

1. abstinent (a)

8 synonymer
absolutistisk asketisk avhållsam måttlig nykter oberörd torrlagd återhållsam